URAINFOT
 
Järvenpää-talon alakerran kokoushuoneissa 1 ja 2 järjestetään tänä vuonna urainfot, joissa on napakoita tehoinfoja liittyen erilaisiin aloihin. Urainfoissa on oikeita alojensa toimijoita, jotka kertovat kokemuksistaan ja millaisia työpäivät ovat oikeasti.
 
URAINFOJEN AIKATAULUT
 
KOKOUSHUONE 1
 
9.20-9.35 Tulevaisuus ulkomailla - opiskelu Australiassa

9.40-9.55 Liikunta- ja hyvinvointiala ammattiksi

10.00-10.15 Tulevaisuus ulkomailla - opiskelu Australiassa

10.20-10.35 Elokuva-ala

10.40-10.55 Tulevaisuus kunnossapidon ammattilaisena

11.00-11.15 Tulevaisuus kunnossapidon ammattilaisena

11.20-11.35 Yrittäjyys uravaihtoehtona - Start up -yrittäjyys

11.40-11.55 Yrittäjyys uravaihtoehtona - Start up -yrittäjyys

12.00-12.15 Toimittaja

12.20-12.35 Upseerin ura

12.40-12.55 Upseerin ura

13.00-13.15 Kouluttautuminen ja työ liikunta- ja vapaa-aika alalla

13.20-13.35 Musiikkikoulun apulaisrehtori

13.40-13.55 Restonomin mahdollisuudet

 

 
KOKOUSHUONE 2
 
 
9.20-9.40  Hoitotyö: terveyskeskuksen akuuttiosasto

9.40-10.00 Hoitotyö: erityisasuminen/Pihlavisto-koti

10.00-10.20 Hoitotyö: Kotihoito

10.20-10.40 Hoitotyö: Kotihoito

10.40-11.00 Nuorisotyö

11.00-11.20 Koulunkäynninohjaaja

11.20-11.40 Lastenhoito: päiväkodit

11.40-12.00 Laitoshuolto: terveyskeskus

12.00-12.20 Laitoshuolto: koulut

12.20-12.40 Ruokapalvelutyö: terveyskeskus

12.40-13.00 Ruokapalvelutyö: koulut

13.00-13.20 Rakentaminen

13.20-13.40 Täydennysrakentaminen

13.40-14.00 Tekniikka ja av-puoli

14.00-14.20 Järvenpään kaupungilla sijaistaminen opintojen ohella / www.jarvenpaa.fi/resina